Lume

  • HKU
  • Kunst
  • Licht
  • Lume

Lume is een collectief van vier HKU-afstuderende leden met een verschillende achtergrond. Zij kwamen als groep bij elkaar, omdat ze al gauw merkte dat ze een zelfde fascinatie deelde, namelijk die van licht. Ze manipuleren het licht met allerlei materialen waardoor zowel het licht als het materiaal transformaties ondergaan het breekt, beweegt of krijgt andere kleuren. Dit doen ze door middel van het vormen dan wel breken van bekende reacties van lichtbronnen en materialen. Op die manier manipuleren ze de visuele indentiteit van het medium en gebruiken ze het op een andere manier dan dat het bedoeld is. Ze kunnen van te voren niet voorspellen hoe de materialen/licht reageren en daardoor ontstaan er verassende en onvatbare voorstellingen.